วิธีการดูดวงด้วยไพ่พรหมญาณแบบที่ ๑
การดูดวงทุกครั้งควรใช้มือซ้ายเลือกไพ่ เพราะถือว่ามือซ้ายเป็นมือที่ใกล้หัวใจมากที่สุด ซึ่งมีผลต่อการสื่อสารด้วยพลังจิตของผู้ดู และจะทำให้คำทำนายเหล่านั้นมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น การดูดวงแบบที่ ๑ นั้น ให้กรอกข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด ที่ถูกต้อง ตามแบบฟอร์ม แล้วรอผลคำทำนาย ซึ่งถือเป็นการดูดวงชะตาพื้นฐานของตัวเองว่าเป็นคนที่มีบุคลิกและนิสัยใจคอเป็นอย่างไร อีกทั้งยังสามารถดูพื้นฐานดวงคนอื่นๆ ที่รู้จักได้เช่นกัน


วัน
เดือน ปี