วิธีการดูดวงด้วยไพ่พรหมญาณแบบที่ ๒
การดูดวงแบบที่ ๒ นี้เป็นการดูดวงในเรื่องทั่วไปๆ ที่ตนเองอยากรู้ ทั้งเรื่องการเงิน การงาน ความรัก สุขภาพ เป็นต้น
ควรตั้งจิตอธิษฐานและทำจิตใจให้สงบมีสมาธิ ตัดความวิตกกังวลในใจให้หมดสิ้น
ก่อนการเลือกไพ่ทุกครั้ง แล้วใช้มือซ้ายเพื่อเลือกไพ่จำนวน  ๖ ใบ เมื่อครบจำนวนแล้วให้อ่านผลคำทำนายตามที่ปรากฏ

คำเตือน ไพ่พรหมญาณชุดนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก เพราะได้ผ่านพิธีการบวงสรวง ต่อพรหม เทพเทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โดยอันเชิญดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีรายชื่อทั้งหมดในไพ่ชุดนี้มาปกปักรักษาและทำหน้าที่ในการทำนายทายทัก เพื่อให้ได้คำทำนายที่มีความแม่นยำและถูกต้องมากที่สุด
ดังนั้นการดูดวงทุกครั้งจึงควรทำด้วยความศรัทธา อย่าได้หลบหลู่ หรือ ดูดวงเพียงเพื่อเล่นๆ สนุกสนานเท่านั้น เพราะคำทำนายทุกครั้ง จะมีพลังและความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก สามารถบันดาลให้เป็นไปตามผลของคำทำนายนั้นๆ อย่างน่าอัศจรรย์

 

          กรุณาเลือกไพ่ใบที่