คำแนะนำก่อนการดูดวง ด้วยไพ่พรหมญาณ

ก่อนเริ่มดูดวงทุกครั้ง ควรตั้งจิตอธิษฐานต่อพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์ รวมทั้งขอบารมีท่านท้าวมหาพรหม พญาพิเภก เทพและ เทวดาทุกๆ พระองค์ ที่มีชื่ออยู่ในไพ่พรหมญาณชุดนี้ทั้งหมด เพื่อขอให้พระองค์ให้ความเมตตาสงเคราะห์ช่วยเหลือในการทำนายทายทัก ให้มีความแม่นยำถูกต้องทุกครั้ง โดยปราศจากความผิดพลาดใดๆเพราะการตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพบูชา และขออำนาจบารมีให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นช่วยเหลือและคุ้มครอง ให้คำแนะนำในสิ่งที่ตนอยากรู้ หรือชี้แนะหนทางการแก้ไขปัญหา ที่ตนประสบอยู่ เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทาง ในการดำรงชีวิตต่อไปได้ในอนาคต หากทำได้เช่นนี้ทุกครั้ง การพยากรณ์และการดูดวงโดยไพ่พรหมญาณเพื่อหาคำตอบในเรื่องราวต่างๆ ที่ต้องการรู้ ก็จะมีความแม่นยำแประสบความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ใจ การดูดวงทุกครั้งควรใช้มือซ้ายเลือกไพ่ เพราะถือว่ามือซ้ายเป็นมือที่ใกล้หัวใจมากที่สุด ซึ่งมีผลต่อการสื่อสารด้วยพลังจิตของผู้ดู และจะทำให้คำทำนายเหล่านั้นมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น


ท้าวมหาพรหม

การดูดวงด้วยไพ่พรหมญาณแบบที่ ๑
การดูดวงแบบที่ ๑ นั้น ให้กรอกข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด ที่ถูกต้อง ตามแบบฟอร์ม แล้วรอผลคำทำนาย ซึ่งถือเป็นการดูดวงชะตาพื้นฐาน ของตัวเองว่าเป็นคนที่มีบุคลิกและนิสัยใจคอเป็นอย่างไร อีกทั้งยังสามารถดูพื้นฐานดวงคนอื่นๆ ที่รู้จักได้เช่นกัน


พญาพิเภก

การดูดวงด้วยไพ่พรหมญาณแบบที่ ๒
การดูดวงแบบที่ ๒ นี้เป็นการดูดวงในเรื่องทั่วไปๆ ที่ตนเองอยากรู้ ทั้งเรื่องการเงิน การงาน ความรัก สุขภาพ เป็นต้น ควรตั้งจิตอธิษฐาน และทำจิตใจให้สงบมีสมาธิ ตัดความวิตกกังวลในใจให้หมดสิ้น ก่อนการเลือกไพ่ทุกครั้ง แล้วใช้มือซ้ายเพื่อเลือกไพ่จำนวน ๖ ใบ เมื่อครบจำนวนแล้วให้อ่านผลคำทำนายตามที่ปรากฏ

การดูดวงแบบออนไลน์
ศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์แห่งสยาม เปิดตำนานการพยากรณ์รูปแบบใหม่จากภูมิปัญญาไทยสู่ระบบไพ่สากล ไพ่ชุดแรกของไทย และของโลก ที่รวบรวมศาสตร์การพยากรณ์ทุกแขนงไว้ได้อย่างสมบูรณ์ และถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของโหราศาตร์ไทยในยุคโลกาภิวัฒน์